Profiel Kinderbegeleider Duaal

Jongeren die kiezen voor Kinderbegeleider duaal, volgen 2 dagen per week les op school (16 uur) Hiernaast leren ze hun job door elke week 3 dagen (22 uur per week) te werken in een gezins- en groepsopvang en bij een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang.
Op de werkplek leer je veel aandacht besteden aan het pedagogisch handelen en aan het bevorderen van het welbevinden van het kind. Ook andere vaardigheden zoals vlot communiceren, samenwerken, reflecteren, omgaan met het sociaal netwerk van het kind, zijn belangrijk.
We vinden het ook van groot belang dat je een goede teamspeler bent en goed overweg kan met feedback. Er wordt ook van je verwacht dat je je heel flexibel kan opstellen en voldoende verantwoordelijkheid kan dragen in complexe situaties. 

Voor je de opleiding start, volgt een screening. Daarmee bekijken we of je over voldoende competenties beschikt om de stap naar het werkveld te zetten.
Op basis van de screening oordeelt de klassenraad of je arbeidsrijp bent. Bij het begin van het schooljaar moet je een werkplek vinden. Dit is een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten.
De leraren ondersteunen je bij de sollicitaties. Eens een werkplek gevonden, kan je aan het werk. Je ontvangt hiervoor een leervergoeding en je bouwt sociale rechten op. Tijdens je werk word je begeleid door een mentor en ook de trajectbegeleider van de school volgt je op.

De klassieke examenperiodes vind je niet terug bij de opleiding Kinderbegeleider duaal. Er wordt permanent geëvalueerd.