Se-n-Se: toelatingsvoorwaarden

  • zonder gesprek of proef: 

- wie een diploma secundair onderwijs behaald heeft in de Sociale en technische wetenschappen, Gezondheids- en welzijnwetenschappen en Jeugd-en gehandicaptenzorg of de specialisatiejaren Internaatswerking, Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg en Organisatie-assistentie

- wie minstens een volledig jaar hoger onderwijs heeft gevolgd binnen de (ped)agogische of paramedische sector en al dan niet geslaagd is. Dit geldt ook als je HBO Verpleegkunde volgde

  • na een motivatiegesprek en een positieve beslissing van de toelatingsklassenraad:

- wie een diploma secundair onderwijs behaald heeft in een andere richting dan hierboven vermeld

- wie geen volledig jaar hoger onderwijs volgde in één van bovengenoemde sectoren of hoger onderwijs volgde in een andere sector

  • na een motivatieproef, een gesprek én een positieve beslissing van de toelatingsklassenraad:

- wie niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs