sport

 

3 uur Sport algemeen + 1 uur toegepaste natuurwetenschappen OF 3 uur Sport Tennis + 1 uur toegepaste natuurwetenschappen

Wie?

Je bent sportief en sociaal voelend. Je werkt graag samen met anderen en je interesse voor wetenschappen en sport is groot.

Wat? 

In het vak sport algemeen

  • maak je kennis met verschillende sportdisciplines (die in het vak lichamelijke opvoeding minder of niet aan bod komen)

In het vak sport tennis

  • krijg je enkel en alleen tennis. De leerlingen die hier instappen, hebben in de tennissport al een parcours afgelegd. Door bij ons les te volgen, krijgen deze jeugdige spelers de kans om school en tennis beter op elkaar af te stemmen. Na de schooluren zullen zij nog tennistraining kunnen volgen in de Kortemarkse tennisclub. Er wordt nauw samengewerkt met de trainers van de club en de leerlingen kunnen gebruik maken van de accomodatie van de club. 

In het vak toegepaste natuurwetenschappen

  • leer je hoe sport en wetenschappen met elkaar verbonden zijn
  • leer je welke wetenschappelijke processen sport in het lichaam teweegbrengt
  • leer je hoe wetenschappen invloed hebben op gezond leven en voedingsgewoontes
  • leer je wetenschappelijke bronnen interpreteren
  • maak je kennis met de anatomie van de mens