Wie kan starten - Kinderbegeleider duaal

De toelatingsvoorwaarden voor Kinderbegeleider duaal zijn dezelfde als voor de opleiding Kinderzorg:
enkel studenten die een diploma secundair onderwijs in het studiegebied Personenzorg of een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad BSO Personenzorg behaalden. 
In de praktijk zijn het enkel leerlingen uit de richting Verzorging BSO die het advies krijgen van de klassenraad om met de opleiding te starten.