Zorgkundige duaal: lessentabel

  • godsdienst: 2 uur
  • lichamelijke opvoeding: 2 uur
  • Nederlands: 2 uur
  • maatschappelijke vorming: 2 uur
  • Frans: 2 uur
  • indirecte zorg: 2 uur
  • gezondheid en welzijn: 2 uur
  • (ped)agogisch handelen: 2 uur
  • leren op de werkplek: 22 uur

TOTAAL: 38 uur per week, waarvan 16 op school