Zorgkundige duaal: profiel

Jongeren die kiezen voor Zorgkundige duaal, volgen 2 dagen per week les op school (16 uur). Hiernaast leren ze hun job door elke week 3 dagen te werken in een woonzorgcentrum en in de thuiszorg (22 uur per week). 
Voor je de opleiding start, volgt er een screening. Daarmee bekijken we of je over voldoende competenties beschikt om de stap naar het werkveld te zetten.

Het is heel belangrijk dat je al over heel wat vaardigheden beschikt: eerst en vooral moet je een goede teamspeler zijn en goed overweg kunnen met feedback. Er wordt ook van je verwacht dat je je heel flexibel kan opstellen en voldoende verantwoordelijkheid kan dragen in complexe (zorg)situaties. 

Op basis van deze screening oordeelt de klassenraad of je arbeidsrijp bent. 
Bij het begin van het schooljaar moet je een werkplek vinden. Dit is een belangrijke voorwaarde om met de opleiding te kunnen starten. De leraren ondersteunen je bij de sollicitaties. Eens een werkplek gevonden, kan je aan het werk. 
Je ontvangt hiervoor een leervergoeding en je bouwt je sociale rechten op. Tijdens je werk word je begeleid door een mentor en ook de trajectbegeleider van de school volgt je van nabij op.