3

Zal de school op 1 september starten volgens de normale gang van zaken? 
 

Wat een moeilijke vraag. We kunnen helaas niet in de toekomst kijken. Hoe zal het in de zomervakantie gaan en welke gevolgen zal dit hebben voor september en het najaar? Dat weten we dus niet. We kunnen alleen antwoorden met 'we hopen het van harte'.