Valentijn in MMI

Aangezien 14 februari in de krokusvakantie viel, toonden heel wat leerlingen de week voordien al hun grote, rode hart.