jubileumboeken

In 1838 openden de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Kortemark een pensionaat dat zou uitgroeien tot één van de meest bekende uit de provincie. Deze herdenking was de aanleiding om een studie te wijden aan zijn geschiedenis. Tot nog toe was geen historische publicatie over het jubilerend instituut voor handen en niet zonder enige trots kunnen we stellen dat deze leemte nu enigszins is opgevuld.

Toen in 1979 het initiatief genomen werd om de historische ontwikkeling van het Margareta-Maria-Instituut vast te leggen en daarmee aansluitend het archief op punt te stellen, kon niemand vermoeden dat dit zo'n boeiende speurtocht in het verleden zou worden.

Naast de archieven van het klooster en van de school zelf werden ook talrijke andere bronverzamelingen geraadpleegd. Zo konden wij voor deze studie een beroep doen op documenten uit de bisschoppelijke archieven van Brugge en Gent, van het stadsarchief van Brugge en de rijksarchieven van Kortrijk en Beveren-Waas. Voor onze eeuw steunden we ons ook op interviews met oud-leerlingen en oud-leerkrachten. Meer dan 200 bibliografische voetnoten verwijzen rechtstreeks naar de brondocumenten. Tal van oude teksten worden integraal in hun oorspronkelijke vorm in de tekst opgenomen, 150 illustraties - plattegronden, oude prentkaarten en groepsfoto's - met verklarende tekst begeleiden het geheel.

De meeste aandacht gaat naar de evolutie van het middelbaar onderwijs in ons instituut : gaande van het pensionaat, over de melkerijschool en de landbouwhuishoudschool naar de huidige secundaire school.

 • In het eerste deel belichten we het prille begin van onze school en oprichting van het "Institut de Saint-Vincent de Paul".
 • In het tweede deel wordt de periode 1848-1900 behandeld met zijn goede en kwade dagen. Binnen het pensionaat werd een landbouwafdeling of melkerij school opgericht.
 • Deel drie verhaalt het wedervaren van onze school tijdens de periode van de twee wereldoorlogen en brengt ons in contact met het kostschoolleven.
 • Het vierde deel is gewijd aan de periode na 1945 : de evolutie van de richtingen, de leerlingen en leerkrachten, de directie, de gebouwen tot 1988.

En zoals u weet, staat het computertijdperk niet stil en kunt u hieronder de volledige gedigitaliseerde versie van dit boek terugvinden!

Veel leesplezier!

Bernard Deneckere, auteur en leerkracht geschiedenis aan het MMI

Deel 1 - De voorgeschiedenis 1824 - 1850
Deel 2 - De tweede helft van de 19de eeuw
Deel 3 - De periode van de twee wereldoorlogen
Deel 4 - De periode na de oorlog
Deel 5 - Slot

 

175 jaar MMI in 2013

In 2013 viert het MMI haar 175-jarig jubileum en dat wordt gevierd met tal van activiteiten tijdens het schooljaar 2013-2104.

Na het boek van Bernard Deneckere uit 1988 wordt opnieuw een boek voorgesteld. In 2006 begon voormalig directeur John Aspeslagh met de ordening en digitalisering van het schoolarchief tot rond 1958. Uit dit werk resulteerde een publicatie die op de Feestzitting van 11 oktober werd voorgesteld. De titel luidt "Hoger op naar deugd en wijsheid. Dertig jaar uit het rijke leven van een plattelandspensionaat. Kostschool en landbouwhuishoudschool van Kortemark 1926 - 1956." 

In deze publicatie wordt het voortgezet meisjesonderwijs uit die tijd in beeld gebracht. Het boek telt meer dan 400 bladzijden en je vindt er 370 afbeeldingen in terug. De uitgave is op glanzend papier onder een verharde kaft gedrukt door Lowyck & Pluspoint uit Oostende.

Heel wat oorspronkelijke documenten zijn afgedrukt of in extenso weergegeven, want de auteur hield eraan om de documenten zelf aan het woord te laten. Niet alleen het eigen schoolarchief komt aan bod, maar ook het archief van het bisdom Brugge werd aangesproken.

Enkele belangrijke inhoudspunten uit het boek:

 • het boek start met het ontstaan van de schooltijdschriften 'Klokje' en 'Zonnestralen'.
 • het ontstaan van de Landbouwhuishoudschool uit de Kostschool
 • het leven van de pensionairs, een verplicht leven op internaat
 • het onderwijskorps, het schoolbestuur en de directrices
 • de infrastructuur en het financieel beleid
 • het religieus opvoedingsproject van de zusters
 • de missionaire gedrevenheid
 • het didactisch kader: hoe verliepen de lessen en de examens? 
 • het boek eindigt met een hoofdstuk over de uitstraling van de school naar de buitenwereld toe.

over de auteur

John Aspeslagh werd geboren in Oostende in 1947 en studeerde Romaanse filologie aan de KU Leuven. Zijn belangstelling voor geschiedenis resulteert waarschijnlijk uit die tijd. In 1969 werd hij leraar Latijn in Blankenberge en in 1970 gaf hij les in het technisch handelsonderwijs in Oostende. in september 1979 volgde hij zuster Alberta op als directeur ASO in het Margareta Maria Instituut en toen zuster Dominique in 1990 stopte, ging hij aan het roer staan van het TSO/BSO. Na 31 jaar directeurschap ging hij met pensioen op 1 januari 2011. Vanaf toen kon hij zich volledig concentreren op het schrijven van deze schoolgeschiedenis.

 

Wie geïnteresseerd is in de publicatie, kan het boek bestellen aan de prijs van € 30. Men kan het boek afhalen in de school, anders komen er € 7,50 verzendkosten bij.

 • E-mailen naar boek175@mmikortemark.be
 • Storten op KBC IBAN BE28 4746 1230 1120 met vermelding “Boek 175 jaar