Groene Vlag wappert aan het MMI!

Op dinsdag 15 januari werd in het MMI de Groene Vlag plechtig ingehuldigd. Enkele afgevaardigden van de school konden dit ereteken al in september in ontvangst nemen uit handen van minister Schauvlieghe. Na drie MOS-logo's in de voorbije jaren, is deze Groene Vlag de (groene) kroon op het MOS-werk!

De Mos-begeleidingscommissie en de Bond Beter Leefmilieu beslisten dat het MMI de Groene Vlag verdient omdat het een voorbeeldfunctie heeft en naar buiten treedt als milieuvriendelijke school. De school heeft een milieuwerkgroep, een milieuraad en is in orde met de milieuwetgeving. Ook de samenwerking met de milieudienst van de gemeente verloopt goed. Verschillende acticiteiten zoals een fotowedstrijd, brooddoosactie, dikke truiendag en de fietsactie maken de leerlingen warm voor Milieuzorg Op School.
Daarnaast kunnen de leerlingen ook zelf voorstellen doen in de milieuraad en op een creatieve manier werken aan milieuzorg.
Door het vele werk van het personeel en de leerlingen behoort het MMI de volgende twee schooljaren tot het selecte groepje Groene Vlag-scholen. Slechts elf andere Vlaamse scholen viel deze eer ook te beurt!

Daarom riep MOS iedereen op om op dinsdag 15 januari 2013 zoveel mogelijk in het groen naar school te komen ! ( groene muts, sjaal, trui, broek, ...)
Elke pauze kon je ook in de toneelzaal naar een vrij toegankelijke en ludieke cartoontentoonstelling komen kijken.

BEKIJK HIER DE FOTO'S!