bestuur

raad van bestuur

Het Margareta-Maria-Instituut, in 1838 opgericht door de Zusters van de H. Vincentius van Kortemark, verkreeg rechtspersoonlijkheid door publicatie van de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1956. De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 29 november 2004 (Belgisch Staatsblad dd 2005-01-06) en de samenstelling van de Raad van Bestuur op 19 mei 2006 (Belgisch Staatsblad dd 2006-06-28). Het doel van de vereniging is vrij katholiek secundair onderwijs te verstrekken in overeenstemming met het leergezag van de Katholieke Kerk.

scholen

De VZW Margareta-Maria-Instituut organiseert drie secundaire scholen die elk een administratieve entiteit vormen:

 • Margareta-Maria-Instituut ASO, instellingsnummer 034694, omvat een eerste graad en de tweede graad ASO
 • Margareta-Maria-Instituut TSO/BSO 1ste graad, instellingsnummer 127159, omvat een eerste graad
 • Margareta-Maria-Instituut TSO/BSO, instellingsnummer 034686, omvat een tweede graad TSO en BSO en een derde graad TSO en BSO. Aan deze school zijn gehecht:
  • de campus Onze-Lieve-Vrouw van Troost, Hospitaalstraat 22 te 8610 Kortemark, Tel. 051 56 79 00
  • de campus Huilaert, Amersveldestraat 84 te 8610 Kortemark, Tel. 051 77 92 29
  • het Internaat gelegen aan de campus Handzamestraat

De scholen zijn aangesloten bij het Vlaams Verbond voor Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) waarvan ze de leerplannen en de lessenroosters volgen. De Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst (DPB) staat in voor de begeleiding van de leerkrachten.

De scholen worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en geïnspecteerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en maken sinds 1 september 1999 deel uit van de scholengemeenschap Houtland.

directie

 • algemeen directeur: dhr. Dirk Laleman, eveneens verantwoordelijk voor alle klassen van de tweede graad 
 • administratief directeur: mevr. Francine François, eveneens verantwoordelijk voor alle klassen van de eerste graad
 • logistiek directeur: dhr. Koen Cornette
 • pedagogisch directeur: mevr. Sylvia Maertens, eveneens verantwoordelijk voor alle klassen van de derde graad

Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de school en van het internaat aan de Handzamestraat. Ze zijn ook gevolmachtigd afgevaardigden van de Raad van Bestuur.

V.l.n.r. dir. Sylvia Maertens, dir. Dirk Laleman, dir. Koen Cornette en dir. Francine François

Plaatselijk verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur campus O.-L.-Vrouw van Troost: E.Z. Zuster Margareta Maria (mevr. Rita Suenens)