Kinderbegeleider duaal

 

Wil je kinderbegeleider worden, maar heb je tegelijk ontzettend veel zin om in het werkveld te stappen? Heb je een hart voor kinderen? Ben je een echte teamworker? Ben je een creatieve duizendpoot? Kan je nu al verantwoordelijkheid dragen? Zet je bij, we moeten eens babbelen. Deze opleiding is wellicht iets voor jou!

Je kan starten in Kinderbegeleider duaal als je 18 jaar bent en het zesde jaar volgde in een of andere richting uit het studiegebied Personenzorg of als je minstens een jaar hoger onderwijs volgde binnen de pedagogische, sociale of paramedische sector. Is dit niet het geval, dan moet je een motivatiegesprek doen. Daarna krijg je te horen als je er al dan niet kan aan beginnen. Yes!

Voor je de opleiding kan starten, krijg je een screening. Hierin bekijken we of je over voldoende competenties beschikt om de stap naar het werkveld onmiddellijk te zetten. Bij Info en inschrijving vind je hier meer info over.

In september moet je dan een werkplek vinden. Anders kan je niet starten aan de opleiding. Eens je een plek hebt, kan je aan het werk. Je ontvangt hiervoor een leervergoeding en je bouwt sociale rechten op. 

Je volgt 2 dagen les op school (16 uur) en je gaat 3 dagen naar je werkplek (22 uur). Dat is dan een groepsopvang en een buitenschools kinderopvanginitiatief. Je leert er pedagogisch handelen, aandacht hebben voor het welbevinden van het kind, vlot communiceren, samenwerken, reflecteren ... Leren doen doet leren!
Je kan met deze opleiding ook je diploma secundair onderwijs behalen. Good to know

Als kinderbegeleider kan je werken in groeps- en gezinsopvang én in de buitenschoolse kinderopvang. De kleuterklas is ook een werkgebied.

Wie zin heeft om verder te studeren, kan op onze school kiezen voor  een van onze Se-n-Se-opleidingen. Ook het hoger onderwijs is een mogelijke optie. We doen dan de suggestie bachelor in het Kleuteronderwijs of Pedagogie van het jonge kind. 

Check onze lessentabel hieronder en dan ben je beslist overtuigd!

KINDERBEGELEIDER DUAAL  
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Maatschappelijke vorming 2
Frans 2
Kinderbegeleider duaal 6
Leren op de werkplek 22*
TOTAAL
38 

* Leerlingen met vrijstellingen presteren extra uren op de werkplek.