3e en 4e jaar Economische wetenschappen

Heb je een gezonde belangstelling voor de economische wereld en maatschappij? Dan is Economische wetenschappen misschien wel jouw ding!

Je bestudeert de verschillende aspecten van de maatschappelijk-economische wereld. Vanuit concrete voorbeelden verwerf je inzicht in belangrijke bedrijfseconomische aspecten en leer je verbanden herkennen die de economische werkelijkheid bepalen. Koopkracht, conjunctuur, winst, concurrentie, maar ook reclame maken, een bedrijf leiden en de economische crisis komen in deze opleiding aan bod. Om de theorie te kunnen toetsen aan de praktijk, kom je via bedrijfsbezoeken in contact met de economische realiteit.

 

Check it out!