3e en 4e jaar Maatschappij en welzijn

Welkom!

Gezocht: m/v met een sociaal profiel en met een sterke interesse voor menswetenschappen.
Maatschappij en welzijn is echter meer toepassingsgericht dan Maatschappij- en welzijnswetenschappen. 

 

Kijken mag

Goed om weten

In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis met betrekking tot gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie.

Op basis daarvan leer je in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Je oefent er ook je sociale, communicatieve en expressieve vaardigheden. 

En wat hierna? 

Na de 2e graad Maatschappij en welzijn kan je in de D&A-finaliteit verder naar de 3e graad Gezondheidszorg of Opvoeding en begeleiding. Een arbeidsmarktgerichte opleiding kan natuurlijk ook: de richtingen Verzorging of Assistentie in wonen, zorg en welzijn zijn dan een optie.