eerste graad

De overgang van lager naar secundair onderwijs is een grote stap. In de loop van de eerste graad zien wij duidelijk hoe onze leerlingen uitgroeien tot jonge tieners, die een eigen identiteit ontwikkelen en een stukje zelfstandigheid opeisen. Naast het verwerven van kennis en wetenschap, waarbij we jullie aanzetten tot objectief oordelen en kritisch denken, schenken wij daarom veel aandacht aan de vorming van de persoonlijkheid. Daarbij werken we bewust aan bepaalde levenshoudingen, zoals verdraagzaamheid, openheid, respect, verantwoordelijkheidszin, doorzetting, stiptheid en orde.               
               
‘Leren leren’ is zeker in de eerste graad bijzonder belangrijk. De overstap naar het secundair onderwijs veronderstelt een goede studiemethode. In de lessen besteden je leraren veel aandacht aan leerbegeleiding: hoe moet je de leerstof studeren? Wat wordt er verwacht? In de loop van het eerste trimester krijgen jullie trouwens enkele specifieke lessen ‘leerbegeleiding’. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om Work @ school te volgen: onder begeleiding leren de leerlingen een aantal bruikbare studietips toepassen.      
De problemen die sommige leerlingen ondervinden bij het studeren, zijn meestal zo specifiek dat ze moeilijk met de hele klasgroep kunnen opgelost worden. Daarom wordt er meer individueel of in kleine groepjes gewerkt tijdens de inhaallessen.   

Regelmaat in het werken voor school is bijzonder belangrijk om je schoolloopbaan vlot te doorlopen. Om je van bij het begin van je secundaire schoolcarrière aan te zetten tot regelmatig studeren, organiseren wij schriftelijke of mondelinge beurten, herhalingstoetsen over grotere leerstofpakketten en vier grote examenperiodes (voor de herfst-, kerst-, paas- en zomervakantie). Voor praktische vakken is er permanente evaluatie.          
Op regelmatige basis noteren we de resultaten en de bevindingen van de klassenraad in de agenda. Omdat niet alles kan neergeschreven worden, is er ook altijd een gesprek tussen ouders en leraren mogelijk. Daarom organiseren we regelmatig informatieavonden en oudercontacten.

Voor meer info of een afspraak, vul het contactformulier in of neemt telefonisch contact op met ons op het nummer 051 56 77 33.

Kom kennismaken met het MMI tijdens onze Open Deuren op vrijdag 26 april en zondag 28 april

In onderstaande documenten kan je de verschillende leerjaren uit de eerste graad en bijhorende lessentabel eenvoudig raadplegen door erop te klikken.