CLIL: voor elk wat wils!

Je wil graag een niet-taalvak, zoals geschiedenis of sociale wetenschappen, in een andere taal volgen dan het Nederlands? Zo leer je al doende Engels of Frans. En weet je wat? De leerlingen zijn super gemotiveerd voor deze lessen waar taal vanzelf tot leven komt. Meertaligheid is een troef en daar gaan wij samen voor! Les krijgen in een vreemde taal, het valt in de smaak!

 

CLIL, what's in a name? 

CLIL schrijf je voluit als ‘Content And Language Integrated Learning’. De nadruk ligt op spreken, lezen, luisteren en schrijven. Je examens krijg je vanzelfsprekend ook in die vreemde taal, maar antwoorden mag je ook doen in het Nederlands. 

Moet je een talenknobbel zijn voor CLIL? Neen, zowel taalsterke als niet-taalsterke leerlingen hebben baat bij de CLIL-lessen. 

Met CLIL betekent dit een buitenkans om je kennis van het Frans of het Engels wat bij te schaven, terwijl het een extra troef is als je eraan denkt om in het buitenland te gaan studeren. Vergeet ook niet dat vreemde talen niet meer weg te denken zijn in opleidingen in het hoger onderwijs of op de werkvloer! 

CLIL in het MMI? Yes, you can! 

In onze school worden deze CLIL-lessen aangeboden: 

  • geschiedenis in het Frans in de 1e graad A-stroom
  • geschiedenis in het Engels in het 3e en 4e jaar ASO | Finaliteit doorstroom
  • biologie in het Engels in het 4e jaar ASO | Finaliteit doorstroom
  • godsdienst in het Engels in het 4e jaar Maatschappij- en welzijnswetenschappen | Finaliteit doorstroom (TSO)
  • godsdienst in het Engels in het 4e jaar Maatschappij en welzijn | Finaliteit doorstroom & arbeidsmarkt (TSO)
  • toegepaste sociale en gedragswetenschappen in het Engels in de 3e graad Welzijnswetenschappen |Finaliteit doorstroom (TSO)

Enkele leerling-experts aan het woord: 

Choisissez CLIL, c’est superamusant!
Hanne Castelein, klas 2A3
 

Avec CLIL, je comprends beaucoup mieux les gens qui parlent le français!
Gutta Haerynck, klas 2A1
 

CLIL est un moyen supercool d’apprendre le français et l’histoire en même temps!
Giulia Vitale, klas 1A4
 

CLIL, c’est TOP!
Gaëlle Calcoen, klas 2A6
 

On apprend le français d’une autre manière!
Ariane Deproost, klas 1A2