1e graad

Welkom!

 

Van de lagere naar de middelbare school, dat is een hele grote stap. Die stap willen we jou zo vlotjes mogelijk laten maken. We hebben daarvoor heel wat in petto. Lees maar verder en laat je verhaal snel beginnen!
 

 

Jong geleerd...

Leren leren vinden wij hier in het MMI heel bijzonder. Daarom zetten we heel erg in op je studiemethode: hoe studeer ik toch al die leerstof? Wie leert mij de kneepjes van het vak? We voorzien daarvoor voor iedereen enkele lessen leerbegeleiding. Je kan ook Work@school volgen. Daar ga je onder begeleiding bruikbare studietips toepassen. En elke week is, na de gewone lesdag, een een vast moment voorzien met je klasleraar. Alle vragen die je hebt, kan je bij hem/haar kwijt!

Met de regelmaat van de klok

Regelmatig werken vinden wij heel belangrijk om je schoolloopbaan vlot te doorlopen. Daarom organiseren wij schriftelijke beurten, herhalingstoetsen over grotere leerstofpakketten en voor heel wat klassen vier grote examenperiodes (voor de herfst-, kerst-, paas- en zomervakantie). Voor praktische vakken is er permanente evaluatie. Ook zijn er klassen die permanente evaluatie hebben in plaats van examenperiodes.   

We noteren in je digitale agenda wat we besproken hebben op de klassenraad. Omdat niet alles kan neergeschreven worden, is een gesprek tussen ouders en leraren natuurlijk ook mogelijk. Daarom organiseren we verschillende keren per jaar informatieavonden en oudercontacten.

 

CLIL, what's in a name? 

Je wil graag een niet-taalvak, zoals geschiedenis of sociale wetenschappen, in een andere taal volgen dan het Nederlands? Zo leer je al doende Engels of Frans. En weet je wat? De leerlingen zijn super gemotiveerd voor deze lessen waar taal vanzelf tot leven komt. Meertaligheid is een troef en daar gaan wij samen voor! Les krijgen in een vreemde taal, het valt in de smaak!

CLIL schrijf je voluit als ‘Content And Language Integrated Learning’. De nadruk ligt op spreken, lezen, luisteren en schrijven. Je examens krijg je vanzelfsprekend ook in die vreemde taal, maar antwoorden mag je ook doen in het Nederlands. 

Moet je een talenknobbel zijn voor CLIL? Neen, zowel taalsterke als niet-taalsterke leerlingen hebben baat bij de CLIL-lessen. 

Met CLIL betekent dit een buitenkans om je kennis van het Frans of het Engels wat bij te schaven, terwijl het een extra troef is als je eraan denkt om in het buitenland te gaan studeren. Vergeet ook niet dat vreemde talen niet meer weg te denken zijn in opleidingen in het hoger onderwijs of op de werkvloer! 

In onze school worden deze CLIL-lessen aangeboden: 

  • geschiedenis in het Frans in de 1e graad A-stroom
  • geschiedenis in het Engels in het 3e en 4e jaar ASO | Finaliteit doorstroom
  • biologie in het Engels in het 4e jaar ASO | Finaliteit doorstroom
  • godsdienst in het Engels in het 4e jaar Maatschappij- en welzijnswetenschappen | Finaliteit doorstroom (TSO)
  • godsdienst in het Engels in het 4e jaar Maatschappij en welzijn | Finaliteit doorstroom & arbeidsmarkt (TSO)
  • sociale wetenschappen in het Engels in de 3e graad STW | TSO