Hier staan we voor

Missie

Het opvoedersteam wil partner zijn van de ouders, de school en externe diensten in de opvoeding van de internen. Daarbij is elke schakel belangrijk. We werken nauw samen met de internen en hun ouders. We streven ernaar om vanuit een duidelijke structuur fysieke en emotionele veiligheid te bieden. Op die manier kan elke intern zich goed voelen en hebben de ouders het volle vertrouwen in onze werking. We werken ook intens samen met de verschillende teams die onze school rijk is. Dat zijn de directie en de leraren, het zorgteam en de opvoeders. Op die manier zetten we ons als aangehecht internaat ook in om de missie van de school te realiseren.

Visie

We werken aan een internaat
waar de christelijke waarden
de grondslag en het perspectief vormen voor het opvoedingsklimaat
waar duidelijke leefregels en afspraken zijn
die door iedereen gerespecteerd worden
zodat we respectvol kunnen samenleven.

We streven naar een internaat
waar een positieve studiesfeer heerst
waar we de internen aanmoedigen en coachen om te leren leren
waar we hen meegeven dat falen mag 
en dat fouten leerkansen zijn
zodat ze uitgroeien tot zelfstandige studenten.

We dromen van een internaat
waar activiteiten de creativiteit aanwakkeren en stimuleren
zodat alle internen de kans krijgen om zich te ontplooien
zowel op persoonlijk als op sociaal vlak.

We willen een team zijn
dat de internen omarmt
dat via verbindende communicatie en een luisterend oor
de internen en hun omgeving kan bijstaan waar nodig.

We zijn een internaat
waar aandacht is voor het welzijn van iedereen
waar diversiteit een pluspunt is
waar de internen gewoon zichzelf kunnen zijn.

Op die manier bouwen wij steeds opnieuw aan een internaat
waar iedereen zich thuis en verbonden voelt
en zoveel mogelijk groeikansen krijgt.

Over het
internaat

Hier staan we voor

Lees meer

Internaatsteam

Lees meer

Een dagje internaat

Lees meer

Afspraken

Lees meer

Wat kost dat

Lees meer

Contact

Lees meer