OKAN

OKAN staat voor OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. In deze klas krijg je een intensief taalbad Nederlands. Een heel schooljaar lang komen de 4 vaardigheden van onze Nederlandse taal er uitgebreid aan bod: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Zo proberen we jou optimaal voor te bereiden op het gewone onderwijs. 

Ben je tussen 12 en 18 jaar? Kom je pas aan in België of woon je er nog geen jaar? Ken je geen Nederlands en wil je het leren? Dan is OKAN de gepaste studierichting voor jou. Je kan op elk moment tijdens het schooljaar instappen. Het schooljaar in OKAN begint dus niet voor iedereen in september en eindigt ook niet altijd in juni. Speciaal hé! 

Dus, nog even op een rijtje. Je kan inschrijven als

  • je minimaal 12 en nog geen 18 bent
  • je niet langer dan één jaar in België woont
  • Nederlands je moedertaal niet is
  • je niet genoeg Nederlands kent om de lessen in het gewone onderwijs te volgen
  • je maximaal 9 maanden les in een Nederlandstalige school hebt gevolgd

In de OKAN-klas leer je Nederlands (25 uur). Je krijgt ook 2 uur sport en 2 uur godsdienst (of levensbeschouwing). Op maandag, dinsdag en donderdag eindigt je schooldag met een uurtje begeleid zelfstandig leren en werken. Daar kan je je huiswerk maken en studeren. Op woensdagnamiddag is er geen les.

Later op het schooljaar krijg je ook de kans om proef- en oriëntatiestage te lopen in een gewone klas. Zo kan je al kennismaken met het leven en leren in onze school.

 

Na OKAN krijg je een advies en ga je naar het gewoon secundair onderwijs (ASO-BSO-TSO), deeltijds onderwijs of volwassenenonderwijs (als je intussen 18 jaar geworden bent). Je leraren zoeken samen met jou, het CLB, je ouders of voogd naar de studierichting die het best bij jou past. Je krijgt ook een vervolgschoolcoach. Die helpt je op weg, volgt je evolutie en geeft de leraren tips om jou zo goed mogelijk te begeleiden.

Wil je bij ons naar de OKAN-klas komen, dan kan je best contact opnemen met de OKAN-coördinator jeffrey.dael@mmikortemark.be. Je kan ook een afspraak maken om de school al eens te zien. 

Is het een beetje duidelijker geworden? Of bekijken we eerst een kort filmpje? 

Bekijk hieronder de lessentabel en maak snel een afspraak. 
OKAN  
Nederlands 21
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
projectwerk 4
Begeleid zelfstandig leren en werken 3

TOTAAL

32