2e jaar A

 

Maak goed doordacht je 3 keuzes!

Klaar met het eerste jaar? Een schooljaar vliegt inderdaad snel ...
In het 2e jaar volg je 25 uur dezelfde vakken en je maakt 3 keuzes. 
Je kiest eerst voor Basis ofwel voor Basis + verdieping voor alle vakken in die 25 uur. 
Daarnaast kies je een basisoptie van 5 uur. Maar geen nood! Deze keuze is niet definitief en je kan in het 3e jaar dus nog alle kanten uit. 

Maak een keuze uit:

 • Economie en organisatie
 • Klassieke talen
 • Maatschappij en welzijn
 • Moderne talen en wetenschappen
 • STEM-technieken
 • STEM-wetenschappen
 • Voeding & horeca.

Ten derde maak je nog een bijkomende keuze van 2 uur. Ofwel kies je voor 2 uur ondersteuning voor Frans en wiskunde ofwel voor een verkennend pakket.

Als verkennend pakket bieden wij aan:

 • Economie
 • Mens & welzijn
 • Media & IT
 • Meertalige communicatie & cultuur
 • Spaans
 • Sport
 • Voeding.

 

 

 

 

 

     

STAP1: Algemene vorming

Basis of basis + verdieping: 25 uur

 
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans  3
Geschiedenis 2*
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 1
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
TOTAAL 25

* CLIL (Content and Language Integrated Learning):
De leerlingen krijgen de keuze om het vak geschiedenis in het Frans te volgen. 

 

       

STAP 2:
Basisoptie
5 uur
Econ. en org.
Klass. talen
Maatsch. en welzijn
Mod. talen en wetensch.
STEM-techn.
STEM-wet.
Voeding en horeca
Economie en organisatie 5            
Engineering           2  
Latijn   5          
Maatschappij
en welzijn
    5        
Sciences
& maths
          3  
Sport              
STEM-
technieken
        5    
Taal en communicatie       3      
Voeding
en horeca
            5
Wetenschappen       2      

TOTAAL

5

5

5

5

5

5

5

    

 

  Stap 3: bijkomende keuze voor 2 uur
 • ofwel kies je 2 uur inoefening Frans en/of wiskunde
 • ofwel kies je voor 2 uur verkenning en maak je een keuze uit: 
   
Verkenning
Economie
Media en IT
Meertalige comm.
en cultuur
(Engels en Frans)
Mens en welzijn
Spaans 
(initiatie)
Sport 
Voeding
2 uur 2 2 2 2 2 2 2