1e jaar A

Heb je het getuigschrift van het basisonderwijs behaald, dan kan je hier starten. Je krijgt 32 uren les in de week. Het lessenpakket wordt opgedeeld in 28 uur les. Wij noemen dat basisvorming. Daarnaast stel je zelf een pakket van 4 uur samen.

 

Basis of Basis + verdieping? 

Eerst maak je dus de keuze tussen Basis of Basis + verdieping.
Als je voldoende tot behoorlijke cijfers haalde in de basisschool, dan stellen we voor dat je voor Basis kiest. Je volgt de 28 uur met een aangepast tempo. 
Behaalde je echt wel goede cijfers in de basisschool en wil je extra uitgedaagd worden om dezelfde leerstof in een hoger tempo te verwerken, waardoor er ruimte is voor extra leerinhouden, complexere oefeningen en toepassingen?
Dan is Basis + verdieping vast iets voor jou!

 

Aan jou de keuze! 

Naast de keuze voor Basis of Basis + verdieping, laten we je ook nog eens een pakket van 4 uur kiezen. Hier kan je je talenten volgen en je mogelijkheden verder verkennen.

Vier lesuren per week kan je proeven van nieuwe vakken. En weet je wat goed is? Deze keuze is helemaal nog niet definitief en laat voor jou nog alle mogelijkheden open in het tweede jaar.

En of het een ruime waaier aan keuzemogelijkheden is:

  • Creativiteit, samenleving en voeding
  • Economie
  • Latijn
  • Moderne vreemde talen
  • Sport
  • STEM-technieken 
  • STEM-wetenschappen
     

En, is je keuze al gemaakt? Of check je eerst nog even het lessenrooster hieronder?

Algemene vorming: Basis of Basis+verdieping

 

Aardrijkskunde

2

Beeld

2

Engels

1

Frans

4

Geschiedenis

1*

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Mens en samenleving

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

5

Techniek

2

Wiskunde

4

Keuze

4

TOTAAL

32

 

* CLIL (Content and language integrated learning): 
De leerlingen krijgen de keuze om het vak geschiedenis in het Frans te volgen.  

In het eerste jaar wordt er één keer per week een klasuurtje voorzien met de klastitularis. 

   

   

KEUZE
Creativiteit,
samenleving en voeding
Economie
Latijn
Moderne Vreemde talen
Sport
STEM-techn.
STEM-wet.
Creativiteit, samenleving en voeding 4            
Economie   2          
Latijn     4        
Meertalige communicatie & cultuur   2   2      
Spaans       2      
Sport         4    
STEM-techn.           4  
STEM-wet.             4