Herfstvakantie

Herfstvakantie, een vakantie waar we na 9 volle lesweken met verlangen naar uitkijken. Dit jaar wordt het hoe dan ook anders. 

Geniet van je vakantie, maar leef de regels na. Samen met anderen activiteiten plannen, zit er écht niet in. Spreek online af, breng een virtueel bezoekje met je smartphone, tablet of pc,  maar vermijd fysiek contact. Enkel op die manier zullen wij straks weer sneller een normaal leven kunnen leiden.

In de loop van volgende week krijg je van ons via smartschool een bericht met de nieuwe afspraken voor na de vakantie. Hopelijk biedt dit pauzemoment de nodige rust om alles in het juiste perspectief te plaatsen.
We komen er samen wel uit.
Zorg goed voor elkaar!