Welzijnswetenschappen |D

 
 

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit die voorbereidt op een brede waaier van academische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs. 
Je kan starten in deze richting als je in het vorig schooljaar slaagde in de 2e graad finaliteit doorstroom (ASO-TSO) en de dubbele finaliteit (TSO).

In de 3e graad Welzijnswetenschappen ligt de focus op een brede algemene vorming die je voorbereidt op het hoger onderwijs. Naast de algemene vakken komt ook filosofie, sociale en gedragswetenschappen én statistiek aan bod. Je leert er filosoferen over de mens, over de wereld rondom jou, over goed en kwaad en over de zin van het leven.

Spreekt dat jou al aan? Lees dan snel verder hieronder!

 

Je ontwikkelt ook een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en je ontdekt de verbanden met de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag. 

Je verwerft inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens en de (an)organische stoffen. Je bekijkt dit vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. 

Na het 6e jaar behaal je het diploma secundair onderwijs en is een professionele of academische bachelor in de pedagogische, sociale of paramedische sector perfect mogelijk.

Ben je al overtuigd? Of check je nog even de lessentabel hieronder? 

Welzijnswetenschappen 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1 1
Engels 2 3
Financieel-economische vorming 1 1
Frans 3 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Leren en oriënteren 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Filosofie 2 2
Statistiek - 1
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen 6* 5*
TOTAAL
32
32

* Leerlingen krijgen de keuze om dit vak in het Engels te volgen (CLIL).