Economische wetenschappen |D

 

Heb je een gezonde belangstelling voor de economische wereld en maatschappij? Dan is Economische wetenschappen misschien wel jouw ding!

Je bestudeert de verschillende aspecten van de maatschappelijk-economische wereld. Vanuit concrete voorbeelden verwerf je inzicht in belangrijke bedrijfseconomische aspecten en leer je verbanden herkennen die de economische werkelijkheid bepalen. Koopkracht, conjunctuur, winst, concurrentie, maar ook reclame maken, een bedrijf leiden en de economische crisis komen in deze opleiding aan bod. Om de theorie te kunnen toetsen aan de praktijk, kom je via bedrijfsbezoeken in contact met de economische realiteit.
 

Interesse? Check hieronder de lessentabel. 

 

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

3e jaar

4e jaar

Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1 1
Biologie 1*
Chemie 1 1
Digitale en leercompetenties 1 -
Duits - 1
Economie 4 4
Engels 2 2
Engels+ 1 1
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2* 2*
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Spaans 1/0** 1/0**
Wiskunde 4/5** 4/5**

TOTAAL

32

32

 

* CLIL (Content and language integrated learning):
  In het  3e jaar kan je geschiedenis volgen in het Engels, terwijl je in het 4e jaar     biologie kan volgen in het Engels.
 

** Kies je 5 uur wiskunde, dan volg je geen Spaans. 
    Kies je 4 uur wiskunde, dan volg je 1 uur Spaans.