Maatschappij en welzijn |D&A

 

 

Gezocht: m/v met een sociaal profiel en met een sterke interesse voor menswetenschappen.
Maatschappij en welzijn is echter meer toepassingsgericht dan Maatschappij- en welzijnswetenschappen. 

In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis met betrekking tot gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie.

Op basis daarvan leer je in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Je oefent er ook je sociale, communicatieve en expressieve vaardigheden. 

Na de 2e graad Maatschappij en welzijn kan je in de D&A-finaliteit verder naar de 3e graad Gezondheidszorg of Opvoeding en begeleiding. Een arbeidsmarktgerichte opleiding kan natuurlijk ook: de richtingen Verzorging of Assistentie in wonen, zorg en welzijn zijn dan een optie. 

Weet je, check even onze lessentabel hieronder, dan ben je helemaal overtuigd. 

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Digitale en leercompetenties 1 -
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2*
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde  3 3
Artistieke vorming 1 1
Maatschappij en welzijn 11 12
TOTAAL
32
32

* CLIL (Content and Language Integrated Learning): 
   De leerlingen krijgen de keuze om het vak godsdienst in het 4e jaar in het Engels te volgen.