Humane wetenschappen |D

 

 

Wat als ... je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen? Dan zou Humane wetenschappen wel eens een kolfje naar jouw hand kunnen zijn! 

Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij, terwijl je communicatieve en sociale vaardigheden worden bijgeschaafd, zeg gerust maar: gefinetuned. Vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek leren we jou kijken naar mens en samenleving. 

Kritisch omgaan met de massa's informatie die we in onze moderne maatschappij te verwerken krijgen, is ook de boodschap. Die info deftig verzamelen, verwerken en rapporteren, is een hele klus, maar je komt er wel. 

En dan zijn er nog de vakken cultuurwetenschappen, sociologie, psychologie, filosofie en kunstbeschouwing. Geen enkel cultuurfenomeen ontsnapt aan je aandacht, terwijl de grondbeginselen van de psychologie hersenprikkelend de revue passeren ...

Knik je nu ja ? Humane wetenschappen, dus! Check hieronder nog even de lessentabel! 

HUMANE WETENSCHAPPEN

3e jaar

4e jaar

Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1*
Chemie 1 1
Digitale en leercompetenties 1 -
Engels 3 2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2* 2*
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Artistieke vorming 1 1
Duits - 1
Filosofie 1 2
Kunstbeschouwing 1 1
Sociologie en psychologie 3 3

TOTAAL

32

32

* CLIL (Content and language integrated learning):
  In het  3e jaar kan je geschiedenis volgen in het Engels, terwijl je in het 4e jaar     biologie kan volgen in het Engels.