Schakeljaar Hoger Onderwijs

Schakeljaar? What's in a name? 

 

Heb je zin om na 6BSO of 7BSO verder te studeren in het hoger onderwijs? Wil je na een praktijkgerichte opleiding goed voorbereid starten in een graduaats- of bacheloropleiding? Dan is dit schakeljaar (officieel heet deze opleiding 'Naamloos leerjaar')  zeker iets voor jou. Je algemene kennis en taalvaardigheid worden uitgebreid en je ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om te starten in een opleiding of in een vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Je krijgt een stevig pakket van algemene vakken en we zetten sterk in op leren studeren en grotere lespakketten verwerken. Je leert ook je eigen leerproces in handen nemen en bijsturen. Je wordt permanent geëvalueerd én er zijn schriftelijke en mondelinge evaluaties op vaste momenten. Hierdoor vergroot je je slaagkansen in het hoger onderwijs.

We verwachten een uitgesproken interesse voor de algemene vakken (talen, wiskunde en wetenschappen). Via de vrije ruimte zorgen we dat je inhoudelijk heel goed voorbereid wordt op het hoger onderwijs binnen de sociaal-agogische sector, de paramedische sector, het onderwijs en de gezondheidszorg.

Je kan starten als je een studiegetuigschrift of een diploma secundair onderwijs behaald hebt in het BSO (derde graad/zevende jaar). In andere gevallen is een gunstig advies van de toelatingsklassenraad nodig.

Als je slaagt, behaal je het diploma secundair onderwijs en kan je doorstromen naar het hoger onderwijs (Graduaat of bachelor).

En, ben je overtuigd? Of check je nog even de lessentabel hieronder? 

SCHAKELJAAR  
Engels 3
Frans 3
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Natuurwetenschappen 6
Nederlands 5
Wiskunde 5
Project (verder) studeren 4

TOTAAL

32