Basiszorg en ondersteuning |A

 

 

Ben je op zoek naar een opleiding waar je met mensen kan werken? Je bent een sociaalvaardig iemand en je kijkt ernaar uit om te zorgen voor baby's en kinderen of volwassen zorgvragers? Dan is de richting Basiszorg en ondersteuning zeker een boeiende opleiding en dé springplank naar een mooie toekomst in de zorg. 

Basiszorg en ondersteuning richt zich tot de leerlingen die graag willen doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep. In de 3e graad verwerf je de nodige huishoudelijke en logistieke competenties, maar je krijgt ook de noodzakelijke basisvaardigheden aangeleerd die nodig zijn in de verschillende zorg- en welzijnsberoepen. 
Na de 3e graad kan je dus perfect doorgroeien als kinderbegeleider, zorgkundige of verpleegkundige. 

Als je in het vorig schooljaar slaagde in de 2e graad finaliteit doorstroom (ASO-TSO), de dubbele finaliteit (TSO) of finaliteit arbeidsmarkt (BS0), dan kan je alvast starten in Basiszorg en ondersteuning. 
 

 

 

Een enthousiast team van leraren brengt je de theoretische en praktische kennis bij vanuit hun eigen opleiding, hun beroepservaring en de samenwerking met het werkveld tijdens de stagebegeleiding. Zowel in de theoretische lessen als via inleefmomenten, studiebezoeken, getuigenissen en projecten leer je kwaliteitsbewust handelen, vlot en correct communiceren, in team werken, (ped)agogisch handelen en zorg dragen voor de gezondheid en het welzijn van het jonge kind en de oudere zorgvrager. Je krijgt veel praktijk op school en in de drie up-to-date uitgeruste verzorgingslokalen krijg je alle kansen om je vaardigheden te oefenen. 

Na het 6e jaar krijg je het diploma secundair onderwijs. Neem je eigen toekomst in handen en ga daarna voor een Se-n-Se Kinderzorg of Se-n-Se Zorgkundige. Je kan ook kiezen voor Kinderbegeleider duaal of voor Zorgkundige duaal. Starten in een graduaat Verpleegkunde behoort ook tot de mogelijkheden.

Ben je al overtuigd? Of check je hieronder eerst nog even de lessentabel? 

Basiszorg en ondersteuning 5e jaar 6e jaar
Artistieke vorming 1 -
Engels 1 1
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mavo 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2

Basiszorg en ondersteuning

Indirecte zorg en ondersteuning
Integratie
(Ped)agogisch handelen
Zorg 
Stage

19

2
-
3
4
10

20

2
1
4
3
10

TOTAAL
32
32