Opvoeding en begeleiding |D&A

 

 

Ben je op zoek naar een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit die jou voorbereidt op het hoger onderwijs of op een Se-n-Se-opleiding? Dan is Opvoeding en begeleiding misschien wel iets voor jou!
Je kan starten in Opvoeding en begeleiding als je het vorige schooljaar slaagde in de 2e graad finaliteit doorstroom (ASO-TSO) en de dubbele finaliteit (TSO).

In de derde graad Opvoeding en begeleiding krijg je heel wat algemene vakken, maar wordt ook de wetenschappelijk-theoretische basis gelegd met betrekking tot  psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste filosofie, recht en deontologie, mens en samenleving.

Als toekomstig kinderbegeleider leer je pedagogisch handelen en leer je je oriënteren op het begeleiden van mensen met een beperking. 
Werkplekleren en studiebezoeken zijn een mooie aanvulling op wat je in de klas leerde.

Opvoeding en begeleiding bereidt je niet alleen voor op het hoger onderwijs, maar je hebt als back-up ook de kans om de stap te zetten naar het werkveld als kinderbegeleider, op basis van de competenties die je hebt opgebouwd. 

Na het zesde jaar Opvoeding en begeleiding behaal je het diploma secundair onderwijs.
Wil je verder studeren? Dat kan zeker! Je kan perfect doorstromen naar een graduaat of een professionele bachelor in het sociaal, pedagogisch en paramedisch hoger onderwijs. Een heroriëntering naar een andere richting is vanzelfsprekend ook mogelijk, maar een Se-n-Se Persoonsbegeleider is ook een uitstekende keuze na de 3e graad Opvoeding en begeleiding. 

Na de 3e graad Opvoeding en begeleiding kan je als kinderbegeleider aan de slag in de gezins- en groepsopvang en de buitenschoolse kinderopvang. Of wat dacht je van een ondersteunende rol in de kleuterklas? 

Ben je al overtuigd? Of check je eerst nog even de lessentabel hieronder? 

Opvoeding en begeleiding 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1 -
Engels 2 2
Financieel-economische vorming - 1
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Leren en oriënteren 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2
Keuzemodule:

Orthopedagogiek
Jeugdhulp
(Geestelijke) gezondheid

2 2

Opvoeding en begeleiding:

Maatschappij en werkveld
Pedagogie
Pedagogisch handelen
Psychologie

Zorg
Stage

13

1
2
3
2
1
5

13

1
3
3
1
-
5

TOTAAL

32

32