Gezondheidszorg |D&A

 

 

Ben je op zoek naar een theoretisch-praktische studierichting die jou voorbereidt op het hoger onderwijs of op een Se-n-Se-opleiding? Dan is Gezondheidszorg misschien wel de richting die jij zoekt!
Je kan starten in Gezondheidszorg als je het vorige schooljaar slaagde in de 2e graad finaliteit doorstroom (ASO-TSO) en de dubbele finaliteit (TSO).

In de derde graad Gezondheidszorg krijg je heel wat algemene vakken, maar wordt ook de wetenschappelijk-theoretische basis gelegd met betrekking tot gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie, toegepaste filosofie, recht en deontologie, mens en samenleving, fysiologie en anatomie. 

Als toekomstig verzorgende/zorgkundige leer je vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens en het ondersteunen van cliënten bij taken uit het dagelijkse leven. 
Werkplekleren en studiebezoeken zijn een mooie aanvulling op wat je in de klas leerde.

Gezondheidszorg bereidt je niet alleen voor op het hoger onderwijs, maar je hebt ook de kans om de stap te zetten naar de arbeidsmarkt, op basis van de competenties uit de beroepskwalificaties Verzorgende en Zorgkundige.

 

Na het zesde jaar Gezondheidszorg behaal je het diploma secundair onderwijs.
Wil je verder studeren? Dat kan zeker! Je kan perfect doorstromen naar een graduaat of een professionele bachelor in het sociaal, pedagogisch en paramedisch hoger onderwijs. De derde graad Gezondheidszorg vormt trouwens de ideale basis voor een opleiding tot verpleegkundige. Een heroriëntering naar een andere richting is vanzelfsprekend ook mogelijk, maar een Se-n-Se Persoonsbegeleider is ook een mooie keuze na Gezondheidszorg. 

Na de 3e graad Gezondheidszorg kan je als verzorgende/zorgkundige aan de slag in een woonzorgcentrum, en ziekenhuis of een thuiszorgdienst. Of wat dacht je van een job in de thuisverpleging? 

Ben je al overtuigd? Of check je eerst nog even de lessentabel hieronder? 

GEZONDHEIDSZORG 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1 -
Engels 2 2
Financieel-economische vorming - 1
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst  2 2
Leren en oriënteren 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2

Keuzemodules:

Orthopedagogiek
Jeugdhulp
(Geestelijke) gezondheid

2 2

Gezondheidszorg

Agogisch handelen
Maatschappij en werkveld
Zorg en anatomie
Stage

13

3
1
5
4

13

3
1
4
5

TOTAAL

32

32